TOMATO PRODUCTS

TOMATO PRODUCTS
Product No. Image Brand Product Name CTN Qty
SH55052
TOMATO CHERRY 400G MUTTI
MUTTI
TOMATO CHERRY 400G MUTTI
12
SH41050
TOMATO CHOPPED POLPA 400G MUTTI
MUTTI
TOMATO CHOPPED POLPA 400G MUTTI
12
SHMPASS700
TOMATO PUREE PASSATA 700G MUTTI
MUTTI
TOMATO PUREE PASSATA 700G MUTTI
12